Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için YAGEP Projesi Hazırlanıyor

Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için YAGEP Projesi Hazırlanıyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından YAGEP Paydaş Analizi toplantısı gerçekleştirildi.

Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi konulu Paydaş Analizi Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Program Yöneticisi Figen TUNÇKANAT söz aldılar.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM şu konuları dile getirdi:

“YAGEP yani “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” Avrupa Birliği’nin ülkemize sağladığı “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın(IPA)” İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG) bileşeninden sorumlu Program Otoritesi olan Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile birlikte 2018 yılı sonlarında hazırlıklarına başladığımız uzun soluklu bir çalışmadır.

YAGEP Projesinde başta AB ve Mali Yardımlar Dairesi olmak üzere farklı birimler yanında AB Türkiye Delegasyonunun görüş ve önerileri de bu süreçte bize yön veren önemli katkılar olmuştur. Gelinen noktada YAGEP Projesinde siz değerli paydaşlarımızın görüşleri de bizler için büyük önem taşımakta olup toplantımız bu açıdan da bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada kısaca YAGEP Projesine duyulan ihtiyaçtan ve proje içerisinde ele alınmasını öngördüğümüz ve katkı ve önerilerinizle geliştirilecek olan konulardan kısaca bahsetmek isterim.

Bildiğiniz gibi yaşlılara yönelik en temel hizmetlerden olan bakım hizmetleri genel olarak şu 3 başlık altında sunulabilmektedir. 1-Evde bakım/destek, 2-Gündüz bakım, 3-Kurumsal bakım (uzun dönem/huzurevi) hizmetleri.

Bu hizmetlerden yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetleri ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektör tarafından etkili bir şekilde sunulurken evde bakım ve gündüz hizmetleri ile aktif yaşlanmanın ise geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle genel müdürlüğümüz tarafından yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik proje ve uygulamalar öne çıkmaya başlamıştır.

Bu gereklilikten hareketle hazırlamakta olduğumuz YAGEP ile «merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini geliştirerek aktif yaşlanmayı desteklemeyi» bunun içinde yaşlı bakım hizmetleri alanında faaliyet gösteren merkezi ve yerel kurumların hizmet kalitesini, evde bakım ve gündüz bakım odaklı, bütüncül bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu çerçevede hazırlanmakta olan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi (YAGEP) Projesi kapsamında ülkemizde yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin desteklenerek, geliştirilmesi için; yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezinin güçlendirilmesi için malzeme/ekipman desteği sağlanması, Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım Modeli Geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım araştırması yapılması, raporlar hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması gibi çalışmalar öngörülmektedir.”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM, YAGEP projesinin katılımcılara sunulacağını, toplantıdan asıl beklentinin katılımcı paydaşların YAGEP Projesine ve Türkiye’de yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik katkılarının alınması olduğunu belirterek, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından YAGEP Projesine ilişkin olarak EYHGM Uzman Yardımcısı Rumeysa CEYLAN tarafından sunum yapıldı. Sunuma ilişkin sorular ve önerileri cevaplayan Şube Müdürü Bülent KARAKUŞ, proje içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan paydaşlar tarafından YAGEP Projesi ve Türkiye’de yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesi için etkin bir katılımla sunulan görüş ve öneriler, YAGEP Projesinde ve yaşlılara yönelik çalışmalarda değerlendirilecek.

YAGEP Paydaş Analizi Toplantısına, toplantı düzenleyicileri olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, AB Türkiye Delegasyonu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Belediyeler Birliği, çeşitli belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından 40’a yakın temsilci katıldı. YAGEP Projesinin AB Türkiye Delegasyonuna sunulması ve onay sürecinin ardından 2021 yılı sonlarında uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

ailevecalisma.gov.tr

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş