Süresi Dolan Engelli Raporlarının Geçerlilik Süresi Uzatıldı

Süresi Dolan Engelli Raporlarının Geçerlilik Süresi Uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının geçerlilik süresinin 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nisan ayında yayımladığı yazıyla, süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının geçerlilik süresinin ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi uygulamasına 01/09/2021 tarihinde son verileceği belirtilmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığından tüm kurumlara gönderilen 25/8/2021 tarihli yeni yazıda, süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının geçerlilik süresinin 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

İşte yeni resmi yazı

TC.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-23642684-010.99
Konu Süreli Engelli Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 19.08.2020 tarihli ve 23642684-010.99-E. 1226 sayılı yazımız.
b) 11.03.2021 tarihli ve E-23642684-010.99-557 sayılı yazımız,
c) 19.04.2021 tarihli ve E-23642684-010.99-857 sayılı yazımız.

İlgi (a) ve ilgi (b)’de kayıtlı yazılarımız ile getirilen, süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi uygulamasına ilgi (c) de kayıtlı yazımız ile 01.09.2021 tarihi itibarıyla son verileceği ve raporları yenileme talepleri karşılanmaya devam edileceği açıklanarak; Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından, bahse konu raporlara istinaden sağlanan istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların üç ay süreyle daha devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtilmişti

Artan COV1D-I9 vaka sayılan ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle konu yeniden değerlendirilmiştir. Bu itibarla süresi 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan kişilerin mevcut raporlarının 31.12.2021 tarihine kadar geçerli kabul edilmesi; bu süreçte raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkartmak talebiyle sağlık hizmet sunucularına başvuranların taleplerinin karşılanmaya devam edilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

memurlar.net

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş