Süreli Engelli Raporları Yenilenecek mi?

Süreli Engelli Raporları Yenilenecek mi?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları ile ilgili Sağlık İl Müdürlükleri’ne yazı gönderdi. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle engelli raporları ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini ile ilgili süreli engelli raporlarının süresi uzatılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girildiği, daha önce süresi uzatılan süreli engelli raporlarının yenilenmesi gerektiği belirtildi. Peki, Süreli engelli raporları yenilenecek mi? Yenilenmeyen engelli raporlarına sağlanan indirim, sosyal hak ve yardımlar devam edecek mi? İşte Süreli engelli raporları ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama!

Süreli engelli raporları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüklerine yazı gönderdi. Koronavirüs nedeniyle 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtilmişti. Alınan yeni karara göre, 15.03.2021 tarihi itibarıyla süreli engelli raporlarının süresinin uzatılmasını içeren karar yürürlükten kaldırıldı. Bakanlık 15 Mart itibariyle sağlık hizmet sunucularınca bahse konu raporların yenilenme talepleri karşılanacağını duyurdu.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAZISI

“Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda engelli raporları ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında alınan tedbirler ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girilmiştir. Bu itibarla süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtildiği ilgide kayıtlı duyurumuzun ikinci maddesi 15.03.2021 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sağlık hizmet sunucularınca bahse konu raporların yenilenme talepleri karşılanacaktır.

Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından, bahse konu raporlara istinaden sağlanan istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların üç ay süreyle daha devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık hizmet sunucularında gerekli tedbirlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Bakan a. Bakan Yardımcısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlükleri yazısı.

                                                Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlükleri yazısı.

Vatan

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş