Sivil Toplum Kuruluşları Engelsiz Afet Platformu’nu Oluşturdu

Sivil Toplum Kuruluşları Engelsiz Afet Platformu’nu Oluşturdu

Engelliler ve özel gereksinimi olan hastalarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Engelsiz Afet Platformu’nun afet yönetimiyle ilgili talepleri arasında afet durumlarında adres bilgileri üzerinden müdahale ve yardım yapılabilmesi için engelli veri tabanı oluşturulması yer alıyor.

Engelliler ve özel gereksinimi olan hastalarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları deprem bölgesindeki engellilere destek olmak ve oluşabilecek sorunlara çözüm üretmek için bir araya gelerek Engelsiz Afet Platformu’nu oluşturdu. Platform çatısı altında birleşen sivil toplum kuruluşları, Platform’un kuruluşunu duyurduğu açıklamada afet yönetimiyle ilgili taleplerini açıkladı.

Depremin vurduğu 10 ilde yaklaşık 1,5 milyon engellinin afetten etkilendiğinin tahmin edildiği bilgisine yer verilen açıklamada engellilerin ile özel gereksinimli hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarının diğer bireylere göre farklı olduğu ve afetin oluşturduğu şartlarda hayatlarını idame ettirmelerinin mümkün olmadığı belirtildi. Buna karşın depremin ilk gününden veri engellilerle ilgili bir planlamanın yapılmadığı ifade edilen açıklamada deprem bölgesinde canla başla çalışan arama kurtarma ekipleri arasında özel hastalar için eğitilmiş tek bir ekibin dahi bulunmadığına dikkat çekildi.

Engellilerin ve ailelerinin kurdukları hayat düzeninin enkaz altında kaldığı ve yeniden inşasının büyük çabalar gerektirdiği belirtilen açıklamada felaketin getirdiği zorlukların ve sorunların ancak bir planlama dahilinde çözülebileceği dile getirilerek engelli ve özel gereksinimli hastalarla ilgili afet yönetimine dair talepler sıralandı.

Platform’un talepleri arasında başta AFAD olmak üzere arama kurtarma ekiplerinin engelli veya dezavantajlı bireylere afet sırasında nasıl yaklaşacaklarına dair bir planın ortaya konması; elektrik kesintisinden ötürü hayati tehlike yaşayan hasta gruplarının tanımlanması ve bunlara özel hizmet sunulması; solunum cihazı kullanan hastaların yaralı olmasa dahi elektrik desteği olan bir bölgeye öncelikli olarak kabul edilmesi; ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarının hızla yenilenmesi; çadır, konteyner ve prefabrik konutlarda engelli tuvaleti, rampa ve erişilebilirlik standartlarına uygun çözümlerin sağlanması ve engellilere yönelik tahliye planlarının hazırlanması gibi talepler yer aldı.

“ENGELLİ VERİ TABANI TASARLANMALI”

22 madde ile açıklanan talepler arasında engelli veri tabanının oluşturulması ve teknolojik erişebilirlik ile ilgili talepler de yer aldı. Adres Kayıt Sistemi ile diğer sistemlerin entegrasyonu sağlanarak arama kurtarma ve yardım ekiplerinin engelli, dezavantajlı veya özel gereksinim sahibi bireylerin konumlarını, engellilik türlerini ve diğer ayrıntıları bilerek müdahale edebilmesinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada ülke çapında bir engelli veri tabanı sisteminin ilgili sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm içinde hayata geçirilmesi ve bu yazılımların engelli derneklerinin de kullanabileceği ve gerektiğinde veri girişi yapabileceği şekilde tasarlanması ile kamu kurumları tarafından yapılan bildirimlerin ve afet durumunda kullanılan mobil uygulamaların erişilebilirlik standartları sağlanarak engellilere uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

“YENİ KONUTLAR ERİŞİLEBİLİR OLMALI”

Depremden etkilenen illerimizde inşa edilecek konut, kamu kurumu gibi binalarda ve yaşam alanlarında erişilebilirliğin göz önünde tutulması gerektiği de belirtilen açıklamada Engelsiz Afet Platformu’na afet koordinasyonu kriz masalarında yer verilmesi, afet riskini azaltma, afetlerde tahliye ve özel gereksinimlerin tespiti, karşılanması ve afet sonrası rehabilitasyon politika ve programlarının belirlenmesi süreçlerine engelliler ve engellileri temsil eden sivil toplum örgütlerinin kapsayıcı bir biçimde dahil edilmesi istendi.

PLATFORM’UN BİLEŞENLERİ

Engelsiz Afet Platformu’nu oluşturan sivil toplum kuruluşları ise şöyle: SMA Benimle Yürü Derneği, Bursa Down Kardeşliği Derneği, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği, LGMD Kas Hastalıği İle Mücadele Topluluğu, Bieyder Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen), Türkiye Down Sendromu Derneği, Türkiye Spina Bifida Derneği, ALS – MNH Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO), Erişilebilir Her Şey, Sistinozis Hastaları Derneği.

anayurtgazetesi.com

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş