Sinop İŞKUR Engellilere Hibe Destek Başvurularının Başladığını Duyurdu

Sinop İŞKUR Engellilere Hibe Destek Başvurularının Başladığını Duyurdu

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Asaf Çalışır, 2022/1. dönem engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek başvurularının başladığını duyurdu.

Çalışır, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olduğunu belirterek, “Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır” dedi.

Çalışır, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Desteklenecek projeler: İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler, komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler. Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, engellilere yönelik diğer projeler, Destek Başvurularında; Engellilere Yönelik Projelerde a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL. b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL. Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL. olmak üzere toplam 65.000.TL hibe desteği verilecektir. Eski Hükümlülere yönelik projelerde, Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar (53 bin 162 TL) kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyet giderlerini kapsayan ‘kuruluş desteği’ verilecektir. Başvuru yeri ve son başvuru tarihi: Proje başvuruları 3 Aralık 2021 tarihi saat 23.59’a kadar internet adresimizde yayımlanan başvuru rehberinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak, engelli projeleri e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak, eski hükümlü proje teklifleri ise denetimli serbestlik müdürlükleri veya koruma kurulları aracılığı ile il müdürlüğümüze teslim edilecektir.”

İHA

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş