Milletvekili Kadim Durmaz’dan Engellilere İstihdam Teklifi Önerisi

Milletvekili Kadim Durmaz’dan Engellilere İstihdam Teklifi Önerisi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Kamuda ve Özel sektörde engelli istihdam oranın kanunda yer alan ‘%3 oranının %5’e çıkarılması için kanun teklifi, sektördeki boş kadroların araştırılması için de araştırma önergesi verdi.

Durmaz, engelli bireylerin en önemli sorununun istihdam sorunu olduğunu vurgulayarak, “son yıllarda hem kamu işyerlerinde hem de özel sektörde söz konusu kanuna uygun istihdam koşullarına uyulmadığı, uymayanlara uygulanan müeyyidelerin yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Kamu ve Özel sektörde %3 engelli istihdam oranı ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bu oranın % 5 e çıkarılmasını önerdik.“ dedi.

Durmaz, önerge gerekçesinde şu ifadelere yer verdi; “Engellilerimizin çalışma yaşamını belirleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan kotalar, engellilerin iş erişimlerinin sınırlarını oluşturmaktadır. Diğer yandan 23.07.1965 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 53’üncü maddesinde engelli çalıştırmaya yönelik hükümler bulunmaktadır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadırlar, denilmektedir.”

Engellilerin Çalışma Hakkı Korunmalıdır

“Engellilerin istihdam hakkından yararlanmasının sağlanması, uzun yıllardan beri Avrupa Birliği (AB)’nin öncelikli ve uzun dönem stratejileri arasında da yer almaktadır.

Gerek uluslararası mevzuatta gerekse ulusal mevzuatta çalışma hakkı herkese tanınan bir haktır. Ülkemiz mevzuatı, engellilerin çalışma hakkına ilişkin düzenlemeler konusunda uluslararası mevzuatla uyumlu olmakla birlikte; uygulamada, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de engellilerin istihdamı konusunda oldukça düşük oranlarla karşılaşılmaktadır.

Bugün ülkemizde resmi olmayan rakamlara göre engelli oranı %13 dür yani yaklaşık 9,5 milyon engelli yurttaş bulunmaktadır.”

Kamu ve Özel Sektörde Engelli istihdam Oranı %5 olacak!

Durmaz “Kanun teklifimizle engellilerin istihdam edilme oranını %5 e çıkartarak, çalışma hakkını korumuş oluyoruz. Ayrıca kamu ve özel sektördeki boş engelli kadrolarının tespit edilmesiyle de istihdamda boş kadro bırakmamayı hedefliyoruz.

Artan nüfus ve engelli bireylerimizin yaşadıkları sorunlar da dikkate alınarak bu oranın artırılması temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizdeki engelli bireylerin kamu ve özel sektörde istihdam oranlarının araştırılması, boş kadroların tespit edilmesi, söz konusu kanuna uymayan işyerlerinin tespiti ve iş yaşamında var olmayan engelli bireylerin istihdamının sağlanarak, sosyal yaşamda daha görünür olmaları Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletin en önemli görevlerinden biri, diğer tüm bireylerle eşit bir şekilde, engelli bireylere de insanca yaşama olanağı sağlamaktır.“ dedi.

Tokat Haber 60

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş