KDK Engelli Aileyi Haklı Buldu

KDK Engelli Aileyi Haklı Buldu

Engelli çocukları için alması gereken yüzde 50 artırımlı çocuk yardımını alamadığını belirten kamuda çalışan vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. Kurumun tavsiye kararı üzerine ilgili idare, mağdur vatandaşa engelli çocuk aile yardımını yüzde 50 artırımlı ödedi.

KDK’ya başvuran bir kamu görevlisi, engelli çocukları için alması gereken yüzde 50 artırımlı çocuk yardımının kendisine ödenmediğini belirterek, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları gereğince artırımlı engelli çocuk yardımının kendisine ödenmesini talep etti. KDK, ilgili idarelerden konuyla ilgili bilgi, belge ve görüş talebinde bulundu. İlgili idare, yüzde 50 artırımlı engelli çocuk aile yardımının maaş ödeme sisteminde bu konuda bir seçenek (buton) bulunmamasından dolayı söz konusu ödemenin yapılamadığını bildirdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın hak ettiği sosyal ve mali haklarının KBS sisteminde seçenek olmaması gibi teknik bir gerekçe ile ödenmemiş olmasının Anayasa ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğunu vurguladı. KBS (maaş ödeme sisteminde) sisteminde böyle bir seçeneğin olmamasının sorumlusunun vatandaş olamayacağını belirten KDK, idarenin bu konuda öncelikle mağdur olan vatandaşa hakkını vermesi, sonra da maaş ödeme sisteminde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini, idarenin bundan kaçınmasını haklı kılacak bir hukuki dayanağın da bulunmadığının altını çizdi. KDK sonuç olarak çocuk aile yardımı ödeneğinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve hakkaniyet gereğince başvurana artırımlı olarak ödenmesi konusunda ilgili valiliğe, söz konusu ödemenin yapılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak hususunda Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi. Ayrıca aile çocuk yardımı menüsüne yüzde 50 artırımlı seçeneğinin eklenmesi için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi’nde (KBS) gerekli çalışmaları yapmak üzere tavsiye kararının bir örneğini de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdi.

KDK’nın tavsiye kararı üzerine ilgili idare, mağdur vatandaşın hak ettiği yüzde 50 artırımlı engelli çocuk yardımının vatandaşa ödendiği bilgisini verdi. İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu üyelerinden oluşan TBMM Karma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilgili başvuru ve tavsiye kararı gündeme alınarak örnek bir karar olarak görüşülmesinin uygun bulunduğu ve karara uyulmasından dolayı ilgili kurum temsilcisine plaket verileceği belirtildi.

İHA

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş