İsrail Filistinlilerin Tıbbi Malzeme İhtiyaçlarının Sadece Yüzde 15’ne İzin Veriyor

İsrail Filistinlilerin Tıbbi Malzeme İhtiyaçlarının Sadece Yüzde 15’ne İzin Veriyor

srail, hasta ve acil müdahale gereksinimi duyan Filistinlilerin, tıbbi malzeme ihtiyaçlarının sadece yüzde 15’nin geçmesine izin veriyor.

İsrail’in Kudüs, Batı Şeria ve İsrail hastanelerindeki tıbbi bakım hizmetlerine erişim için Erez (Beit Hanoun) ile Gazze’den çıkan Gazze sınır çiti yakınındaki protestolar sırasında Ekim ayında onaylanan Filistinliler için onay oranı önemli ölçüde arttı daha düşüktür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İşgal Altındaki Filistin Bölgesinde Hastalara Yönelik Engeller Hakkında Sağlık Erişimi Hakkında Aylık Raporunda, Ekim ayında, Filistinlilerin Gazze dışında tıbbi tedavi almalarına ilişkin onay oranının, yalnızca 8 aylık toplam onay oranından düşük olduğunu belirtti. 52 başvuru (% 15) onaylandı; 10 (% 19) reddedildi; ve 34 (% 65) gecikti.

DSÖ, Ekim ayında 52 başvurunun, Erez geçişi yoluyla Gazze’nin dışında ihtiyaç duyan protestolar sırasında yaralananlar için izin verildiğini söyledi.

31 Ekim itibariyle, sağlık hizmetlerine erişim için Erez geçişi yoluyla Gazze’den çıkma protestolarında yaralananlar tarafından İsrail yetkililerine 335 başvuru yapılmıştı, bu başvurulardan 74’ü onaylandı, 117’si reddedildi ve 144’ü ertelendi.

Genel olarak, WHO raporu, Ekim ayında Erez’i geçmeye yönelik 2.851 başvurunun% 63’ünü veya 1,798’ini (930 erkek; 868 kadın) onaylamıştır. Onaylanan izinlerin üçte birinden fazlası (% 36) 18 yaşın altındaki çocuklar içindi ve yaklaşık beşte biri (% 19) 60 yaşın üzerindeki insanlardı.

Raporda ayrıca 188 hasta başvurusunun veya toplamın% 7’sinin Ekim ayında sağlık bakımı için Erez’i geçme izninin reddedildiği de belirtildi.

Reddedilenler arasında 18 yaş altı 10 çocuk ve 60 yaş ve üstü 17 hasta yer aldı. Reddedilen izin başvurularının% 95’inden fazlası, Doğu Kudüs’teki veya Batı Şeria’daki hastanelerdeki randevulardı.

Ayrıca, 865 hasta başvurusu ya da toplamın% 30’u tedaviye ertelenmiş, hastaneye randevu alma tarihi itibariyle başvurularına kesin bir cevap verilmemiş ve bunlardan 18’i ve 81’i olan çocuklar için 201 uygulama yapılmıştır. 60 yaş ve üstü hastalar için idi.

İsrailli yetkililere, çocuklara eşlik etmek için başvuran ebeveynleri veya diğer yoldaşları da içeren hastalara eşlik etmek üzere Erez’den geçmeleri için 3.285 izin başvurusu yapıldı. Her bir Gazze hastasına sadece bir refakatçi eşlik edebilir ve izinler güvenlik açıklığına bağlıdır.

Toplam 1,564 hasta arkadaşı başvurusu onaylandı, 295 başvuru reddedildi ve kalan 1,426 hasta gecikti, hastanın hastanenin randevusu sırasında kesin bir cevap almadı.

İlk beş uzmanlık için başvuru izinleri başvuruların beşte üçünü (% 58) oluşturuyor: onkoloji (% 23); ortopedi (% 9); kardiyoloji (% 9); pediatri (% 9); ve hematoloji (% 8). Geri kalanların% 42’si 25 diğer uzmanlık içindi.

04.12.2018 – kamupersoneli.net

KATEGORİLER
Bunu Paylaş