İLKE Vakfı “Geleceğin Türkiye’sinde Sosyal Politikalar Raporu” Hazırladı

İLKE Vakfı “Geleceğin Türkiye’sinde Sosyal Politikalar Raporu” Hazırladı

İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan tarafından kaleme alınan rapor, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Geleceğin Türkiye’si Proje Koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yöneticiliğinde, vakfın YouTube hesabında yayınlanan programda kamuoyu ile paylaşıldı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Aysan, sunumunda sosyal politikalar bağlamında Türkiye’yi bekleyen 6 temel meydan okuma ile karşı karşıya olunduğunu ve bunların fırsata çevrilebileceğini ifade etti.

Aysan, raporla ilgili konuşmasında toplumsal değişim, demografik dönüşümler, ekonomik riskler, uluslararası göç, çevre ve salgın hastalıklar, popülizm ve kayırmacılık başlıkları üzerinde durdu.

Kadının istihdama katılımı, kırdan kente göç, boşanmaların artması evliliğin ötelenmesi gibi durumların Türkiye’de toplumsal değişimi ve refah dağıtımında farklılaşmaya gidildiğini gösterdiğini belirten Aysan, “Bu durumlardan biri üzerinden gidilecek olursa kadının değişen ve artan ekonomik rolü baz alınarak istihdam politikalarını yenilemek, bir meydan okumayı fırsata çevirmek için önemli bir adım olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca eğitim, sosyal sigortalar, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve konut gibi 6 temel sosyal politika uygulama alanı incelendi.

Aysan, sosyal politikaların sadece ihtiyaç sahibi insanlara ya da dezavantajları gruplara değil toplumun tamamına hitap etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

“1990’larda sağlık harcamaları yüzde 3 civarındayken, 2019 yılında bu oran yüzde 12,5’a kadar çıkıyor. OECD ülkeleri arasında sosyal harcamaları en fazla arttıran ülke Türkiye. 2006 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik ve sağlık reformu, bu hizmetlerin 2011 yılında Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında birleştirilmesi ve senkronize edilmesi, sosyal yardım harcamalarının son dönemde ciddi bir şekilde artışı ile bu hizmetlerden faydalanıldı, yoksulluk oranları düştü. Sosyal politikaların amacı aslında bir bakıma devletin vatandaşlarına kaliteli ve huzurlu bir hayat sunması anlamına gelmektedir. Bu nihai amacın sosyal adaleti sağlamak, beşeri sermaye ve insani gelişmeyi yükseltmek, yaşam memnuniyetini artırmak gibi izdüşümlerinin olması gerekir.”

İLKE Vakfı tarafından 2018 yılında başlatılan Geleceğin Türkiye’si Projesi, eğitim, yükseköğretim, ekonomi, yönetim ve dış politika raporlarının ardından sosyal politikalar raporu ile odak noktasında yer alan geliştirilmeye müsait alanları derinlemesine inceleyerek mevcut sorunlara çözüm önerileri getiriyor.

Raporun tamamına İLKE Vakfı’nın internet sitesi ve YouTube hesabından ulaşılabilir.

AA

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş