Genetik Hastalıklar Yönetmeliği Değişti

Genetik Hastalıklar Yönetmeliği Değişti

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezlerinin ruhsatlandırma ve faaliyet aşamalarındaki incelemeler, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan denetim formlarına göre yapılacak.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik için TIKLAYINIZ

Buna göre, inceleme sonrasında uygun bulunan merkez başvuruları hakkında, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan denetim ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak “Ruhsata Esas Denetim Formu” düzenlenecek. Denetim sonucu düzenlenen form, Bakanlığa sunulacak.

Ruhsata esas denetim maddelerinden herhangi biri karşılanmadığı takdirde başvuru yapan merkeze, eksikliklerin tamamlanması için bir ay süre verilecek. Bir ay sonra yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecek.

Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen merkezler, Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç, ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk bakımından, il veya ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yılda en az bir defa “Faaliyete Esas Denetim Formu”nda belirtilen kriterlere göre denetlenecek.

Öte yandan, mesul müdür tarafından çocuk genetik uzmanları da merkez sorumlusu olarak görevlendirilebilecek. Merkez, özel hastane veya tıp merkezi bünyesinde açılacak ise merkez sorumlusu olma yetkisini haiz hekim için tıbbi genetik kadrosu bulunması zorunlu olacak. Ancak kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran hekimler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan hekimler için kadro şartı aranmayacak.

AA

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş