EYHM Kamuda Web İçeriği Erişilebilirliği Eğitimi Gerçekleştirdi

EYHM Kamuda Web İçeriği Erişilebilirliği Eğitimi Gerçekleştirdi

Kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve mevcutların erişilebilir hale getirilmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturmak için 26 Ekim 2020 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı’nca “Web Erişilebilirlik Eğitimi”  gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında pek çok farklı faaliyeti hayata geçirirken; engelli ve yaşlıların kamuya sunulan hizmetlere kolay ulaşabilmesi için de yol haritası oluşturacak “Erişilebilirlik Kılavuzu” hazırladı.

Bu kapsamda bilgi akışının sık sık güncellendiği, pek çok kurumun hizmetlere ve tedbirlere ilişkin paylaşımlar yaptığı pandemi sürecinde, topluma sunulan tüm bilgilerden herhangi bir ayrım olmadan herkesin faydalanılabilmesi için bu bilginin edinilebilmesi ve anlaşılabilmesi açısından, bilgiye erişim her zamankinden çok daha büyük bir önem kazandı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un pandemi sürecinde erişilebilirliğin önemine dikkat çektiği Web İçeriği Erişilebilirliği Eğitimi toplantısında, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde “Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur. Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması sağlanır.”  ifadesinin yer aldığı,   bu kapsamda engellilik mevzuatında yer alan hükümler gereği plan ve proje aşamalarında erişilebilir tasarım yapılmasının zorunluluğu belirtildi.

Ayrıca Web İçeriği Erişilebilirliği Eğitimi toplantısında, engellilere yönelik bilginin sunulduğu her türlü görsel, yazılı ve elektronik yayın erişilebilir formatta olması gerektiğinden web sayfaları aracılığıyla yapılanlan söz konusu yayınların erişilebilirlik standardlarına uygun olması, herkese ulaştırılmak istenen bilginin sunulması ile engellilerin kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan bu bilgiye erişebilmesi ele alındı.

Mevzuatımızdaki düzenlemelere göre engellilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişebilirliğinin sağlanması, bakanlıkların ilgili birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olmasının gerekliliğine değinildi.

Bu kapsamda; kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve mevcutların erişilebilir hale getirilmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturmak için 26 Ekim 2020 tarihinde 14:00-16:30 saatleri arasında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen “Web Erişilebilirlik Eğitimi” Doç Dr. Yeliz YEŞİLADA tarafından çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitime, tüm bakanlıklar ve bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarda görev yapan 210 web içerik yönetim sistemi görevlisi ve birim sorumlusu/şube müdürleri katılmıştır.

Web İçeriği Erişilebilirliği Eğitimi toplantısı katılımcılarına, “Web Erişilebilirliği nedir?”, “Web Erişilebilirliği Paydaşları kimlerdir?”, “Web Erişilebilirliği Standart ve Rehber Kuralları nelerdir?” ve “Web Erişilebilirliği Değerlendirme yöntemleri nelerdir?” başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

ailevecalisma.gov.tr/eyhgm

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş