Engellilerin ÖTV’siz Araç Alma Hakkı Engelleniyor

Engellilerin ÖTV’siz Araç Alma Hakkı Engelleniyor

2021 yılı bütçesi engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkını büyük ölçüde engelledi. Bütçe kanunundaki kota artış oranları ÖTV artışlarının çok gerisinde kaldı. Engelliler Konfederasyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanına bir yazı yazarak kendi yetkisini kullanmasını ve bu hak kaybının bir nebze de olsa düzeltilmesini talep ettik. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya, kamuoyu yaratmaya çağırıyoruz.

İlgili yazımızı aşağıda yayınlıyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Engelliler Konfederasyonu 5253 Sayılı Yasaya göre kurulmuş olan engellilerin çatı örgütüdür. Bünyesinde görme engelliler, işitme engelliler, fiziksel engelliler ve zihinsel engelliler olmak üzere dört engel grubunu ve onların federasyonlarını toplamış bulunmaktadır. Bu yapısıyla Konfederasyonumuz resmi makamlara göre sayıları dokuz milyon dolayında ifade edilen engelliler kitlesini temsil etmektedir. Konfederasyonumuz Avrupa Birliğinin danışmanı ve Avrupa Ülkeleri engelli örgütlerinin çatı örgütü durumundaki Avrupa Engelliler Forumunun üyesidir.

Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7. maddesine göre sağlık kurul raporları indirim şartlarını taşıyan her engelli veya engelli yakını ÖTV istisnalı araç alabilir. 2017 yılından önce ÖTV istisnası kapsamında engellilerin alabileceği araç 1600 cc olması ve ticari araçlardan olmaması şartları ile herhangi bir fiyat sınırlandırması bulunmamaktaydı. Ancak çıkarılan torba kanun kapsamında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun ilgili maddesi değiştirilerek motor hacim sınırlaması kaldırılarak fiyat sınırlaması getirilmiştir.

Bu kapsamda, engellilerin araç alım fiyatları Bakanlar Kurulu tarafından 2017 yılı için 170 bin, 2018 yılı için 200 bin, 2019 yılı için 247 bin ve 2020 yılı için 303.200 TL olarak güncellenmiştir. Ancak 29.08.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2912 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi uyarınca ÖTV oranı 30.08.2020 tarihinde artırılmıştır. Bu artış ile motor hacmi 1600 cc altında olan araçların fiyatlarında çok fazla bir değişiklik olmaz iken 1600 ve 1600 cc üstü motor hacmine sahip araçlar için fiyat farkı 80 bin ile 130 bin şeklinde artış göstermiştir.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerden yüksek, geniş ve sürüş güvenliği üst düzey araç fiyatları artan döviz kuru ve ÖTV artışından kaynaklı olarak 330.800 TL’nin çok üzerinde bulunmaktadır.

Engellilerin ÖTV’den muaf araç alabilmesi için 2021 yılı için belirlenen 330.800 TL’lik sınırın, 30.08.2020 tarihli ÖTV zammı dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini; güncelleme yapılmadığı takdirde 2017 yılında kaldırılan 1600 cc’lik motor hacmi kararının bir anlam taşımayacağı kanaatindeyiz.

4760 sayılı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 7. Madde; 8. b) Vergiden müstesnadır. (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/72 md.) Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir, demektedir.

Zat-ı alinizin bu artış yetkisini kullanması engelli camiasını son derece mutlu edecek ve yaşadıkları mağduriyeti giderecektir.

Ömer KOÇ

Genel Sekreter

Mustafa ÖZSAYGI

Konfederasyon Başkanı

Engelliler Konfederasyonu

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş