Engelliler Kentsel Dönüşüm Sürecinde Öncelenmeli

Engelliler Kentsel Dönüşüm Sürecinde Öncelenmeli

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir bildiri yayımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafında verilen talimat sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurul kuruldu. “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası” adıyla oluşturulan kurul İzmir’de bir çalıştay gerçekleştirildi.

CHP’DEN YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen çalıştayda uzman akademisyenler, Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri ile meslek odası yöneticileri yer aldı. Çalıştayın tamamlanmasının ardından ise Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm İlkeleri belirlendi.

Çalıştay sonrası ilan edilen bildiride, Türkiye’nin kentselleşme deneyiminin oldukça hızlı edindiği vurgusu yer aldı. Elde edilen hızlı deneyeimin bazı aksaklıklara yol açtığının ifade edildiği bildiride, oluşan aksaklıklarının uzun vadede ve büyük bir titizlikle giderilebileceği ifade edildi. Bu kapsamda kentsel dönüşümün risk durumları göz önünde bulundurularak devlet politikası olması gerektiği ifade edildi.

10 MADDELİK İLKELER

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gerçekleştirilen çalıştay ardından açıklanan 10 maddelik Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm İlkeleri şu şekilde;

1. Dönüşüme; rant odaklı değil, insan ve çevre odaklı bakılmalıdır.

2. Esas olan yerinde dönüşümdür. Temel ilkeler şeffaflık, uzlaşı ve adalet olmalıdır.

3. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasası hazırlanmalıdır.

4. Kentsel dönüşümün planlanması, uygulanması ve her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımı sağlanmalı, denetim kanalları açık tutulmalıdır.

5. Yaşanabilir Kentsel Dönüşümün deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanıklılığı arttırmanın yanında, konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına geldiği unutulmamalıdır.

6. Doğaya ve tarihe saygılı bir kentsel dönüşüm hedeflenmelidir.

7. Dezavantajlı gruplar ve engelli yurttaşlar kentsel dönüşüm sürecinde öncelenmelidir.

8. Kentsel dönüşüm, kentin kimliğini ve zaman içinde oluşan toplumsal ilişkileri yok etmemelidir.

9. Kamu yönetimi her aşamada garantör olmalı ve yurttaşlar sadece yönetimle muhatap edilmelidir.

10. Eğitime, sağlığa, kültüre ve spora yönelik yapılardan taviz verilmemelidir.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masasının ilan ettiği 10 maddelik ilkeler ile risk durumuna göre kentsel dönüşüm hızla sağlanması gerektiği bildirilmiş oldu.

emlak365.com

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş