“Engelli Hukukunda Hak Arama Mekanizmaları” Sempozyumu Gerçekleşti

Hukuk Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Engelli Hukukunda Hak Arama Mekanizmaları” sempozyumu 16 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sempozyumda, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde engelli hakları, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında konuşuldu.

Sempozyum Başkanı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İpek Sağlam’ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Deniz, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nagihan Gülsoy, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zuhal Pek konuşma yaptı.

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleşen sempozyumda kamu hukuku itibari ile engelli hakları ve yaşanan sorunlara değinildi. Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Yıldırım ve Marmara Üniversitesi idari personeli Muhammet Dalak, görme engellilerin yüksek öğrenime girerken yaşadıkları sorunları dile getirdi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Şirin “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Zihinsel Engelli Kişilerin Adalete Erişimi ve Temsili” hakkında konuştu.

Konunun özel hukuk boyutunun ele alındığı oturumda Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hanife Doğrusöz Koşut, “Kambiyo Senedi Düzenleme Ehliyeti Bakımından Engellilik” konusunda bilgi verdi. Dr. Öğretim Üyesi Canan Ünal “İş Hukukunda Engellilik Temelinde Ayrımcılık” konusuna değindi. Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halis Karaman “Engelliliğin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşullarına Etkisi” hakkında bilgilendirme yaptı.

Hak arama mekanizmalarının ele alındığı oturumda, Anayasa Mahkemesi Raportörü Hakim Dr. Fatma Karaman Odabaşı “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Engelli Hakları” hakkında bilgi verdi. Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zafer İçer “Engellilerin Ceza Hukuku Bakımından Korunması” konusuna değindi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Karan ” Eşitlik İlkesi ve Adalete Erişim Hakkı Bağlamında Türkiye’de Engellilere Yönelik Mevcut Hak Arama Yolları” konularını ele aldı.

Son oturumda engelli bireylerin ve STK’ların aktardıkları sorunlar tespit edildi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. İpek Sağlam ve yardımcıları Araştırma Görevlisi Kardelen Kıraç ve Hukuk Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinden Av. Hüseyin Varol çözüm önerisi üretmek amacıyla sorunları raporladı. Sempozyum tebliğleri üniversitemizin dergisinde yer alırken sorunlar ve çözüm önerileri üzerine hazırlanacak rapor ilgili bakanlıklar ile paylaşılacak.

Sempozyum, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zuhal Pek’in teşekkür konuşmasıyla sonlandı.

19.05.2019 – marmara.edu.tr

KATEGORİLER
Bunu Paylaş