Engelli Harp veya Vazife Malulü Olanlara TOKİ’den Bedava Konut!

Engelli Harp veya Vazife Malulü Olanlara TOKİ’den Bedava Konut!

TBMM’ye sunulan 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında engelli olan harp veya vazife malulü olanlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla beyan ettikleri yerde konut verilmesi amaçlanıyor.

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi ile engelli olan harp veya vazife malulü olanlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla devamlı ikamet edeceklerini beyan ettikleri yerde konut verilmesi amaçlanıyor.

Kendilerine ait konut verilecek

Şehit yakınları ve hayatlarını başkasının yardımı olmaksızın idame ettiremeyen gazilere mülkiyeti kendilerine ait konut verilmesi önerisi Meclis’e sunuldu. Şehit ve gazi ailelerine Devlet tarafından mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere bir konut verilerek endişelerinin en aza indirilmesi planlanıyor.

Görüşmeler devam ediyor

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, Toplu Konut İdaresi tarafından devamlı ikamet edeceklerini beyan ettikleri yerde konut verilmesi amaçlanıyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifi hakkında komisyonda görüşmeler devam ediyor.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Teklifin birinci maddesiyle; gazilere Toplu Konut İdaresince verilen faizsiz konut kredisinin mülkiyeti kendine ait bir evi olmayan gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlanmıştır.
02.03.1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen Ek 17’nci maddesiyle 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64 ‘üncü maddelerine, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre şehit yakını veya başkalarının yardımı olmaksızın hayatlarını sürdüremeyecek derecede engelli olan harp veya vazife malulü olup kendilerine, aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince devamlı ikamet edeceklerini beyan ettikleri yerde konut verilmesi; devamlı ikamet yeri olarak bildirilen yerde Toplu Konut İdaresince verilebilecek ailenin koşullarına uygun bir konut yoksa satın alınmak suretiyle hak sahibine verilmesi; şehit olanın yakınına verilecek konutun öncelikle eşine, eşi yoksa çocuklarına müştereken, çocukları da yoksa evi olmayan yaşayan annesine, annesi ölmüşse babasına verilmesi; verilen konutun bedelinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tapuya tescil işlemleri tamamlandıktan sonra talep tarihini takip eden otuz gün içinde Toplu Konut İdaresine ödenmesi; verilecek konutun ailedeki birey sayısı, oda sayısı, hak sahibinin belirlenmesi, başvuru yeri ve şekli, şehit ailesi ve gazilerin yaşamlarını kolaylaştıracak hususlar dikkate alınarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Teklifin ikinci maddesiyle 02.03.1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa geçici bir madde eklenerek, Kanuna eklenecek ek 17’nci maddesine göre verilecek konut hakkından maddenin yürürlük tarihinden önce aynı şartları taşıyanlar için de genişletilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

emlakkulisi.com

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş