Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, 2023/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Resmi Gazete’de yayınlandı.

03 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32093

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025)

GENELGE

2023/4

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin katılabilmeleri amacıyla atılması gereken adımların hak temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım, güçlü iş birliği ve koordinasyonla gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelli bireylerin temel hak ve Özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda katilimizi için alınan tedbirleri daha da ileri taşıyacak 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ilan edilmiştir. Engelli bireylerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşası vizyonunu ortaya koyan mezkûr Belge engelli hakları ulusal eylem planları ile hayata geçirilecektir.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda; kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan Engelli Haklan Ulusal Eylem Planı (2023-2025) Bakanlığın resmî internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayınlanmıştır.

Engelli Haklan Ulusal Eylem Planı (2023-2025) kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alman kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim.

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

alomaliye.com

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş