Ankara’da Engellilere Su İndiriminin Kapsamı Genişletilmeli

Ankara’da Engellilere Su İndiriminin Kapsamı Genişletilmeli

Ankara’da engellilere su indirimi yapılabilmesi için, engelli bireyin 18 yaşından büyük olması, ayrı bir evde kirada oturuyor olması ve su aboneliğinin de kendi üzerine olması istenmektedir. Tanınan bu hakka ilave olarak, yüzde 90’ın üzerinde bakıma muhtaç çocuğu olanların da aynı haktan faydalandırılması ve bunun kanuni düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Engelliler için Bilgilendirme Rehberi”nin giriş cümlesi “Ülkemizin engellilik politikasının temel hedefi engelli bireylerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamaktır.” iddiasıyla başlamakta iken, engellilere tanınan hakların uygulanmasında büyük mağduriyetler yaşanmaktadır.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdarasi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Özelinde inceleme:

ASKİ’ ye ait https://aski.gov.tr/TR/HABER/Askı-Indırımlerı-Nefes-Aldırıyor/342 adresli resmi internet sayfasında yer alan bir habere göre Ankarada sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu belgelendiren 56 bin 868 abone ENGELLİ SU İNDİRİMİ’nden faydalanmaktadır.

Ancak, söz konusu su indiriminden faydalanmak için yüzde 90’ın üzerinde Ağır Engellilik oranaına sahip ve çocuğunu banyo yaptırmak için özel tertibata ve uzun süre sabit ısıda su kullanımına ihtiyaç duyan bir çocuğu olan vatandaş müracaat esnasında kendisine “engellilerin su indirimi hakkından faydalanılabilmesi için, Engelli bireyin 18 yaşından büyük olması, ayrı bir evde kirada oturuyor olması ve su aboneliğinin de kendisi üzerinde olmasının şart olduğunun, kararın Büyükşehir Belediye Meclisine ait olduğunu, bu yönde bir kanuni düzenlemenin olmadığının ” söylenerek müracaatının alınmadığını ifade etmektedir.

Diğer taraftan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının resmi internet sitesi en altta yer alan “soru 83” başlığına ait aşağı doğru açılan imleç tıklandığında görünür hale gelen bilgilere bakıldığında hakikatte engellilere su indirimini düzenleyen bir kanun maddesinin olmadığı anlaşılmaktadır.

Kanatimizce, 18 yaşından gün almamış yüzde 90 ve üzeri ağır engelilik oranına sahip çocuğu bulunan abonelerin de bu haktan faydalanmasını sağlayıcı Kanuni düzenleme yapılmalı, böylelikle hakkın kullanımına ve sunumuna ilişkin asgari şartlar belirlenmeli, belediyelerin keyfi ve rastgele işlem yapması önlenmeli.

memurlar.net

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş