AB ve Türkiye’de Engelli İstihdamında Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

AB ve Türkiye’de Engelli İstihdamında Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık süreci ile birlikte birçok alanda Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamaya dönük politikalar geliştirdiği ve ulusal mevzuatta çeşitli düzenlemeler yaptığı gözlenmektedir.

Ayrıca engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve özel politika gerektiren engelli bireylerin işyerlerinde her açıdan korunması ile iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal politikaya ilişkin alanlar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sosyal bütünleşmenin sağlanabilmesi için üzerinde durulan en önemli konular arasındadır.

Bu bağlamda bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde engellilik ve engelli istihdamı ile ilgili kavramsal çerçeve, ikinci bölümde Avrupa Birliği bağlamında engelli istihdamı, üçüncü bölümde Türkiye’de engelli istihdamı ve dördüncü bölümde de engelli çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ele alınarak geniş bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye’ye ilişkin yapılan literatür incelemesi sonucunda, işyerlerindeki uygulamalarda engelli çalışanlara yönelik birçok yanlış uygulamanın olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle engelli bireylere yönelik yapılan düzenlemelerde görülen eksik noktalar vurgulanmış, yürürlükteki mevzuata ve işyerlerine uygulamaya yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmanın engelli bireylere, engelli bireylerle çalışan işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli; ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması ve bu alanda yapılacak akademik çalışmalara ışık tutması amaçlanmaktadır.

Aslıhan Toyoğlu tarafından Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz danışmanlığında ve Engelsizkariyer.com Kurucusu İşveren ve Çalışanlara Engelli Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Programını ülkemizde ilk kez geliştiren ve eğitimlerini de veren Mehmet Kızıltaş’ında önemli katkılar sunduğu “AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ İSTİHDAMINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI” Yüksek Lisans Tezi’ne ulaşmak için tıklayınız!

Yazardan izinsiz ve kaynak göstermeden içeriklerin yayınlanması yasaktır.

Yaşadıkça

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş