60 Yaş Üstü ve Engelli Doktorlara Yeni Düzenleme

60 Yaş Üstü ve Engelli Doktorlara Yeni Düzenleme

Sağlık Bakanlığı, özel hastanede çalışan 60 yaş üstü ve engelli doktorların çalışma şartlarını kolaylaştırdı. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmak zorunda kalan doktorlar da çalışmaya devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Buna göre 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli doktorlar, özel hastaneler ile ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında boş kadro olmasa da çalışabilecek.

Aynı düzenlemeyle kadrosuzluk nedeniyle emekli olan doktorlar da aynı şekilde çalışmaya devam edebilecek. Doktorların bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam edecek.

Yeni düzenleme şöyle:

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilir. Bu fıkra kapsamında çalışan hekimler 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında çalışmakta olan kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler aynı şekilde çalışmaya devam edebilirler. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sözcü

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş