Her zaman yenilemeli miyiz? sürekli geçerli olamaz mı?