Kırık  kaynamasını  etkileyen  faktörler nelerdir?