Bu konuda şahsen mi kurum mu gerekli girişimleri yapıyor?