Resmî veya özel, özel eğitim okullarından herhangi birine veya özel eğitim sınıfına devam eden özürlü çocuklar ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden bireysel ve grup eğitimi aldıklarında eğitim giderleri Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanıyor mu?