1

1/1/2012 tarihinden sonra yeşil kart vizeleri dolanların sağlık yardımlarından yararlanması için ne yapması gerekmektedir?

-
1

1/1/2012 tarihinden önce 3816 sayılı Kanuna göre yeşil kartı olanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

-
1

Öğrenim görmesi nedeniyle ailesi ile aynı hanede yaşamayan 25 yaşından küçük çocuklar, gelir testi yapılırken dikkate alınacak mıdır?

-
1

Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocukların gelir testinde ana ve babasının gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alınacaktır?

-
1

Gelir testine başvurulması kişilere hangi hakkı sağlamaktadır?

-
1

Genel Sağlık Sigortası'nda gelir testi işlemi yapılırken neler dikkate alınmaktadır?

-
1

Çalışmayanlar ve ayrıca gelir testi yaptırmak istemeyenler uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından nasıl yararlanabilirler?

-
1

Özel sağlık sigortası bulunanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması zorunlu mudur?

-
2

Genel Sağlık Sigortası kapsamında Avukatlık stajı yapanların durumu ne olacaktır?

-
1

GSS kampsamında hem bakmakla yükümlü statüsünde hem de sigortalı olan birisi sağlık hizmetlerini hangi kapsamda alacaktır?

-