Engellilerin Toplu Hareketi Neden Önemli

Engellilerin sorunlarına yönelik devlet alanında birçok çalışma yapılıyor ancak başta erişilebilirlik sorunu tüm STK ve engellilerin sesinin yükselişine rağmen halen birinci sorun olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sadece ulaşım alanında değil eğitim alanında ise en çok mağdur olan işitme ve konuşma engelliler oluyor. İletişim de ayrıca görme engellilerin brail telefonlara ulaşması ise yüksek maliyeti nedeniyle memleketin her kesiminde ciddi bir ihtiyaç olmaya devam ediyor. Ortopedik engellilerin araç alımlarına sınırlama getirilmesinin çok ciddi bir sorun olması diğer engel gruplarının pek dikkatini çekmiyor. Kısaca engelli sorunları sadece engel gruplarının kendi sorunları olmaya devam ediyor. Zihinsel engelli çocukların sorunları, SP li çocukların sorunları ya da diğer alanlarda ki sorunlar sessizce sürüyor.


Neden çözüm üretilemiyor?

 

Engellilerin hangi gruptan olursa olsun sorunlarını görmemezlikten gelinmesinin birinci nedeni onlarla ilgilenen bir idaresinin olmaması olabilir mi? Çünkü ülkemizde bir sorun olduğunda ‘biz bildirdik çözüm şu bakanlıkta bitiyor bir şey yapamayız’ anlayışı olduğu için engellilerin sorunları ile ilgilenen bir birimin olması kesinlikle gerekiyor. Aile bakanlığının içine saklanmış engelliler konusu arada kaybolup gidiyor ve son yıllarda da önemini ciddi anlamda kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca engellilerin mevcut problemlerinin çözümünde politikacılarla kurması gereken köprüde Aile bakanlığının hiçbir yaptırım ve etkisinin olmadığını da net olarak görüyoruz. STK ların dahi ülke sorunları ve birim sorunları ile ilgilenen yetkililer tarafından dikkate alınmadığını fark ediyoruz. Engellilerin ise sadece kendi grubundaki etkinlik ve faaliyetleri ile ilgilenmesi diğer engel gruplarının sorunlarını kendi sorunu görmemesi de en önemli etken oluyor. Sayıları çok ancak etkileri zayıf STK lar ne kadar çabalarsa çabalasın yetkili ve etkili yaptırım gücü yüksek bir mevki olmadıkça sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor ve şekil değiştirerek yeniden karşımıza çıkıyor.

 

Meclisteki engelli vekiller de sorunlara farklı bakış açısı ile yaklaşarak atılan olumsuz adımlara sessiz kalmaları ise ben engelli vekili değilim algısı yaratıyor. Böylece engelliler kendi sorunlarının dikkate alınmadığını fark ederek kendi kaderine terk ediliyor. Daima kendi öz eleştirisini yapan sorunların çözümünde etkili olan duyarlı sesler toplumsal çözüm önerilerinde etkili olsa da yetki sahibi olmadığı için katma değer yaratan engelliler pasif hale getirilebiliyor.

 

Çözüm Nasıl Olmalı?

 

Her hakkı var olan ama ulaşamayan engellilerin sorunları sosyal adaletin temelinde liderlerin sorunu olmadıkça toplumsal ayrımcılık devam edecektir. STK lar sadece bağış ve destek toplayan kurumlar olmaktan çok her engel grubunun sorununu dert edinip birlikte hareket etmedikçe çözüm üretilmeyecek tüm engel gruplarının sorunları belirli günlerde dile getirilip hatırlanıp basında yer alıp daha sonra bir sonraki seneye kadar hatırlanmayacak ve rafa kaldırılacaktır.


Her temel ihtiyacı karşılanmış olan engellilerin topluma yük değil fayda sağlayan bireylere dönüşmesi toplumsal kalkınmanın temelidir. Öyleyse engelli sorunlarında engellilerin toplu hareketi kendilerini göstermeleri açısından çok önemlidir. Başta STK’lar ve temsilcilerin bulundukları konumları doğru etkili kullanmaları bireylerin birbirlerini iyi anlaması, iletişim kurması ve gelişimlerine katkı sağlaması politikacıları da harekete geçirecek ve doğru anlaşılmalarını sağlayacaktır.

 

Mutlu seneler…

 

10.01.2018